CAPTO putting

CAPTO je revoluční systém pro diagnostiku puttování.

Podobně jako radarové systémy dávají trenérovi i hráči mnoho informací o dlouhých ranách, tak CAPTO dává daleko více validních informací o puttovacím úderu a celkovém pohybu putteru během celého úderu.

Jeho lehká konstrukce neovlivňuje váhu putteru, je snadno použitelný i pro vlastní trénink, protože poskytuje výbornou zpětnou vazbu o pohyu v reálném čase, a znázornění všech paramtrů je jasné pro hráče jakékoliv úrovně.